שימו לב- שעות קבלת קהל חדשות למזכירות המחלקה

שימו לב לשעות קבלת הקהל החדשות של מזכירות הסטודנטים במחלקה: 

ראשון ושלישי- 12:00-9:30

שני ורביעי- 14:00-11:30

חמישי- אין קבלת קהל

 

אנא הגיעו אל מזכירות המחלקה רק בשעות קבלת קהל