שימו לב- לשינוי בכתובת המייל של המחלקה

תיבת הדואר politics.students@biu.ac.il   אינה פעילה יותר. 

לפניות בנושא תואר ראשון יש לפנות אל ליאורה טלר במייל: politics.ba@biu.ac.il

לפניות בנושא תואר שני ושלישי יש לפנות אל אוריאן יחזקאל מייל: politics.ma-phd@biu.ac.il

 

המייל של הפרוייקטים נשאר אותו הדבר (Projects.Politics@biu.ac.il) ואשת הקשר בנושא הינה ליאורה טלר.