המחלקה מאחלת לכלל הסטודנטים חופשת סמסטר נעימה והצלחה בבחינות!

המחלקה למדעי המדינה מאחלת

חופשת סמסטר נעימה והצלחה בבחינות!