תכנית לימודים לשנת תשע"ח

תואר שני ממשל ומדיניות ציבורית- משרדי ממשלה

תכנית חד – שנתית (18 ש"ש)

במסלול ממשל ומדיניות ציבורית (ללא תזה)

 

יום שלישי

קורסי חובה – 4 ש"ש

מספר קורס

שם קורס

יום ושעה

71-802-01

גישות ותיאוריות במדעי המדינה 

ג' 12:00-10:00

71-914-01

גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית

ג' 14:00-12:00

 

קורסי בחירה – 8 ש"ש

מספר קורס

שם קורס

יום ושעה

71-660-35

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון (סמנריון)

ג' 10:00-8:00

71-358-35

התנהגות ארגונית

ג' 16:00-14:00

71-713-35

סוגיות נבחרות בדיני עבודה  (סמינריון)

 

ג' 18:00-16:00

71-735-01

אחריות מדינית ומדיניות ציבורית

ג' 20:00-18:00

 

יום שישי

קורסי בחירה – 6 ש"ש

מספר קורס

שם קורס

יום ושעה

71-985-01

סדנא לניתוח מדיניות

 

ו' 10:00-8:00

71-670-01

מדיניות ציבורית בשלטון המקומי בישראל

ו' 12:00-10:00

71-953-35

כוחם של יחסי ציבור בעולמות הציבוריים והעסקיים

ו' 14:00-12:00

 
 
* תכנית הלימודים נתונה לשינויים