תכנית לימודים לשנת תשע"ח

תכנית לימודים לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית וביקורת פנימית וציבורית

תכנית חד – שנתית (18 ש"ש)

במסלול ממשל ומדיניות ציבורית וביקורת פנימית וציבורית (ללא תזה)

 

יום שלישי- 12 ש"ש

שעה

מס' קורס

        שם הקורס

מקוון

71-588-39

מדיניות ציבורית בחברות ׁ

 

מקוון

71-808-39

מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי (סמ' ב')

16-14

71-802-02

גישות ותאוריות במדעי המדינה

18-16

71-914-39

גישות ותאוריות במדיניות ציבורית

20-18

71-799-39

ביקורת פנימית – תקני תכונות (1000) א'

(סמ' א')

20-18

71-796-39

ביקורת פנימית – תקני תכונות (1000) ב'

(סמ' ב')

22-20

71-718-39

יסודות הביקורת החשבונאית

 

 

יום שישי  – 6 ש"ש

 

שעה

מס' קורס

שם הקורס

10-8

71-770-39

פרקטיקום: היבטים יישומיים בעבודת הביקורת (סמינריון)

12-10

71-714-39

חוק ומשפט בעבודת הביקורת (סמ' א')

12-10

71-093-01

סייבר ואבטחת מידע (סמ' ב')

14-12

71-749-39

ביקורת פנימית מתקדמת – עבודת שטח (תקני ביצוע – 2000) (סמ' א')

14-12

71-751-39

משפט ואתיקה (סמ' ב')

 

*   תכנית הלימודים נתונה לשינויים