רשימת מצטייני דיקן ורקטור לשנה"ל תשע"ו- במחלקה שלנו (לא סופית)

סטודנטים יקרים,

להלן רשימה לא סופית של מצטייני דיקן ורקטור לשנת תשע"ו.

מצ"ב הודעה הכוללת את הקריטריונים לפיהם נבחרו המצטיינים ומידע לגבי הגשת ערעורים.

 

  ת"ז ממוצע כללי מסלול
1 3050465181 97.4 מדעי המדינה דו ראשי מובנה
2 3056745741 96.9 מדעי המדינה דו ראשי מובנה
3 3052597561 96.8 מ' המד ר                 
4 237650681 96 מדעי המדינה מורחב        
5 2036509401 95.7 מדעי המדינה דו ראשי מובנה
6 2043112521 95.3 מדעי המדינה דו ראשי מובנה
7 3057480301 95.1 מדעי המדינה דו ראשי מובנה
8 3048631031 95.1 מדעי המדינה דו ראשי מובנה