מערכת השעות לשנת תשע"ח עלתה לאתר

שימו לב- 

מערכת השעות לתואר ראשון לשנת תשע"ח עלתה לאתר. 

בהצלחה!