סמינר מחלקתי- 23.01.18

ביום שלישי 23.01.18  בשעה 14:00 יתקיים הסמינר המחלקתי עם דר' גלית הלפרין מייזלר בנושא הפחדה ופחד בארגונים, בחדר הסמינרים- 320 בבניין 213. 

מצורף תקציר: 

לחצים תחרותיים מצד גורמים מקומיים וזרים, וצורך תמידי לשפר את האפקטיביות והפרודוקטיביות הארגונית. אלו חלק מהאתגרים עימם מתמודדים ארגונים עסקיים בשלושת העשורים האחרונים. בעידן שכזה, היכולת להוביל צוותי עבודה להשגת מטרות אסטרטגיות ופיננסיות שאפתניות הופכת לגורם מכריע בהערכת ההצלחה הניהולית. במטרה להשיג את המטרות הללו משתמשים מנהלים בהתנהגויות פוליטיות שמטרתן להוביל את העובדים לתפקד באופן מיטבי.

המחקר הנוכחי יתמקד באחת מההתנהגויות הפוליטיות הללו: אסטרטגיית ניהול הרושם של הפחדה. המניע שמוביל מנהלים להשתמש באסטרטגיה זו היא ההנחה שההפחדה תעורר פחד בקרב העובדים, פחד שיגרום לעובדים להשקיע מאמצים רבים יותר בעבודה ויוביל לשיפור האפקטיביות של יחידת העבודה (Gardner, 1992). למרות שהספרות עסקה רבות בהתנהגות פוליטית בארגונים, תשומת הלב המחקרית שהוקדשה לאסטרטגיית ההפחדה הייתה מועטה למדיי. זאת ועוד, ההנחה שעומדת בבסיס השימוש באסטרטגיה זו טרם נבדקה באופן אמפירי.

ההרצאה הנוכחית תציג שני מחקרים שמעמידים הנחה זו למבחן. המחקר הראשון יבדוק האם השימוש באסטרטגיית ההפחדה עי' מנהלים קשור לביצועים טובים יותר של אותם מנהלים ושל יחידות העבודה שתחת ניהולם. המחקר השני יעמיד למבחן טענה חלופית שעל פיה השימוש בהפחדה עי' מנהלים קשור לפחד שחווים העובדים, ושפחד זה מוביל דווקא לפגיעה באפקטיביות הארגונית באמצעות הגברת משתני תוצאה בלתי רצויים לארגון. בנוסף יבחן המחקר השני את התרומה הפוטנציאלית של הוויסות הרגשי תחת התנאים הללו. לבסוף, בהתחשב בהבדלים סקטוריאליים שנמצאו בעבר ביחס לפוליטיקה הארגונית  (Meisler, 2009; Meisler & Vigoda-Gadot, 2014; Vigoda-Gadot & Kapun, 2005; Vigoga-Gadot & Meisler, 2010) כל אחד משני המחקרים האמורים ייבחן הן באמצעות מדגם מהסקטור העסקי והן באמצעות מדגם מהסקטור הציבורי. ממצאי המחקר והשלכותיהם יידונו בסיום ההרצאה. 

 

דר' גלית הלפרין - מייזלר הינה מרצה וחוקרת בתחומי הפוליטיקה הארגונית והאינטליגנציה הרגשית בעבודה. בעלת תואר ראשון במנהל עסקים, תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל - אביב ותואר שלישי במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה. דר' הלפרין - מייזלר סיימה השתלמות פוסט דוקטורט בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן - גוריון בנגב. בשנים האחרונות עבדה ד"ר הלפרין - מייזלר במרכז האקדמי פרס, שם מילאה מספר תפקידי ניהול אקדמי בכירים. כיום היא חוקרת במסגרת המרכז לניהול ומדיניות ציבורית של אוניברסיטת חיפה.