טופור לב

טופור לב
תואר: 
כתובת דואר אלקטרוני: 
נושא מחקר: 

אנטישמיות קלאסית מזוהה לרוב עם הימין הפוליטי אך בבריטניה המצב שונה. בשנים האחרונות נשמעות טענות האשמה של אנטישמיות במפלגת השמאל המרכזית בבריטניה, הלייבור. הטענות האלה תקפות ביתר שאת מאז נבחר ג׳רמי קורבין להנהיג את הלייבור בשנת 2015. רוב הטענות וההאשמות על אנטישמיות במפלגה נשמעות ביחד עם נושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ישנם אלו הטוענים שההאשמות הללו בהחלט אנטישמיות וישנם אלו הטוענים שזוהי ביקורת לגיטימית ותו לא. מחקר הדוקטורט ישען על הדיון הזה בדיוק, אשר נבחן גם במחקר עצמו, כדי לבחון ולענות על השאלה האם קיים שיח אנטישמי במפלגת הלייבור ומה הסיבות לכך. המחקר יתמקד בתקופה העכשווית בשנים 2010-2017.