לורן דגן עמוס

לורן דגן עמוס
תואר: 
נושא מחקר: 
המחקר של לורן עוסק בתרבות הפוליטית בהודו ביחס לסכסוך הישראלי פלשתינאי.