דויטש מורן

דויטש מורן
תואר: 
כתובת דואר אלקטרוני: 
נושא מחקר: 

מורן דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה. מחקרה מתמקד בניתוח כמותי של סיום סכסוכים דתיים אלימים והשפעתם על אפליה דתית, מדינית וחברתית. בעלת תואר ראשון במדעי המדינה בהצטיינות (אוניברסיטת בר-אילן), ותואר שני ביחסים בינלאומיים בהצטיינות (אוניברסיטת בר-אילן). תחומי מחקר עיקריים: דת ופוליטיקה, לרבות מדיניות דתית ואפליה דתית מדינית/חברתית של מיעוטים; חקר סיום סכסוכים פנים-מדינתיים אלימים, בדגש על סכסוכים דתיים והסדרתם בדרכי שלום.