חדד נועם

חדד נועם
תואר: 
כתובת דואר אלקטרוני: 
נושא מחקר: 

המחקר קשוב לביקורת מרכזית בחקר דתות המאתגרת את הדיכוטומיה המערבית-מודרנית שבין "דת" וחילוניות, ומבקש לדחות את האופן שבו הבין שדה המחקר עד היום את המחשבה הפוליטית הציונית-דתית. לאור ביקורת זו מציג המחקר ניתוח עומק מחודש של תיאולוגיה, פוליטיקה ולאומיות באידיאולוגיה ובפרקטיקה הציונית-דתית.