תכנית לימודים תשע"ט

תכנית לימודים לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית בהתמחות בממשל וביקורת פנימית וציבורית

תכנית חד – שנתית (18 ש"ש)

 

מס' קורס

שם הקורס

יום ושעה

קורסי חובה-

 4 ש"ש

71-802-02

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

ג', 16:00-14:00

71-914-01

גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית

ג', 18:00-16:00

 

 

קורסי בחירה-

14 ש"ש

 

71-588-39

מדיניות ציבורית בחברות

מקוון

71-808-01

מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי

מקוון

(סמסטר א')

71-0930-01

סייבר ואבטחת מידע

ג', 20:00-18:00

(סמסטר א')

71-421-39

ניהול סיכונים 

ג', 20:00-18:00

(סמסטר ב')

71-770-39

פרקטיקום: היבטים יישומיים בעבודת הביקורת (סמינריון)

ג', 22:00-20:00

71-718-39

יסודות הביקורת החשבונאית

ו', 10:00-08:00

71-7710-39

יסודות הביקורת הפנימית והציבורית  

ו', 12:00-10:00

(סמסטר א')

71-2970-39

אפקטיביות ואקטיביות הביקורת

ו', 12:00-10:00

(סמסטר ב')

71-714-39

חוק ומשפט בעבודת הביקורת

ו', 14:00-12:00

(סמסטר א')

71-751-39

משפט ואתיקה

ו', 14:00-12:00

(סמסטר ב')

 
 
* תכנית הלימודים נתונה לשינויים