ברכות לזוכים במענק המחקר של הקרן הלאומית למדע ISF

המחלקה למדעי המדינה מברכת את חבריה

ד"ר אילנה שפייזמן, ד״ר נחשון פרז ופרופ׳ רמי גינת

על זכייתם במענק המחקר היוקרתי של הקרן הלאומית למדע (ISF).

ד״ר נחשון פרז יחד עם ד״ר גובני יובל מאוניברסיטת תל-אביב זכו במימון ISF עבור מחקרם שנושאו:  ״למשול בקודש: דגמים של סובלנות פוליטית במקומות קדושים שנויים במחלוקת״. מענק המחקר הוא לתקופה של שלוש שנים (2021-2018).

ד״ר אילנה שפייזמן יחד עם כוורי אמנון ורוזנטל מעוז מהמרכז הבינתחומי, זכו במימון ISF עבור מחקרם שנושאו: ״התאמה בין סדרי יום בסביבה פוליטית פרסונלית״. מענק המחקר הוא לתקופה של ארבע שנים  (2022-2018).

פרופ׳ רמי גינת זכה במימון ISF עבור מחקרו שנושאו: ״מסאדאת למבראכ: מדיניות ותפיסות מצריות את השלום והיחסים עם ישראל (2011-1975)״. מענק המחקר הוא לתקופה של שלוש שנים (2018-2021).

 

גאים בכם! הרבה הצלחה והמשך מחקר פורה! 

 

     ד"ר נחשון פרז                    ד"ר אילנה שפייזמן              פרופ' רמי גינת