קול קורא להגשת מועמדות למשרות אקדמיות פנויות

The Department of Political Studies at Bar Ilan University invites applications for tenure track or tenured academic position open at all levels of seniority in any and all subfield of Political Science, including Public Policy, European Politics, and Strategic Studies. The position will commence in October 2019.

Candidates are expected to demonstrate strong research and publication potential. Candidates must hold a Ph.D. before job commencement. Postdoctoral experience is advantageous.

Bar Ilan is located in Ramat Gan, near Tel Aviv, and is one of Israel’s largest research universities, with 54 departments in eight faculties, offering a wide range of BA, MA, and Ph.D. degrees. The Political Studies Department has a tradition of excellence in both research and teaching.

Applicants should submit:

1. A letter of application that includes a description of current and future research plans as well as teaching interests and potential courses.

2. A full curriculum vitae listing work experience and publications.

3. Examples of published works or dissertation chapters.
4. Three letters of recommendation.

5. Applicants are requested to submit their application via e-mail or regular mail by Friday 21 September 2018.

Please send your application to the Staff Search Committee Coordinator:

Professor Jonathan Rynhold (jonathan.rynhold@biu.ac.il)

Department of Political Studies
Bar Ilan University
Ramat Gan
52900
Israel

6. An applicant must either have, or be able to obtain, citizenship or permanent residence status in Israel.

7. The position is subject to final budgetary approval by the university.

 

המחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן מזמינה בזאת הגשת מועמדות למשרות אקדמיות פנויות, בכל הדרגות, לכל תחומי מדע המדינה, פוליטיקה אירופית ומנהל ציבורי.

המשרה תתחיל באוקטובר 2019.

על המועמדים להיות בעלי תואר Ph.D בתחומי מדע המדינה, וכמו כן יש חשיבות לניסיון מחקרי מוכח הכולל  פרסומים בבימות אקדמיות מובילות הרלוונטיות לתחומי ההתמחות של המועמדים.  פוסט-דוקטורט במוסד מחקרי מוכר יהווה יתרון.

על המועמדים למשרות הפנויות להגיש את המסמכים הבאים:

1.     ביוגרפיה מדעית שבה תתואר עבודתו והישגיו המדעיים של המועמד עד כה, ויפורטו תכניותיו המחקריות לעתיד

2.     הגדרת תחומי עניין בהוראה ותכני  הקורסים אותם מתכוון המועמד ללמד

3.     רשימת  פרסומים מלאה

4.     שלושה מכתבי המלצה


יש להגיש מועמדות באמצעות הדוא"ל או דואר רגיל עד ל- 21 ספטמבר 2018

את המועמדות יש לשלוח ליו"ר ועדת החיפוש:

פרופ' יונתן ריינהולד (jonathan.rynhold@biu.ac.il)

המחלקה למדעי המדינה

אוניברסיטת בר אילן

רמת גן

52900

ישראל

על המועמד להיות בעל אזרחות ישראלית (או בעל אפשרות לקבלת אזרחות), או בעל מעמד של תושב קבע בישראל.

המשרה כפופה לאישור תקציבי סופי של האוניברסיטה