סגל מינהלי

הנהלה

שם תפקיד טלפון
גב' עדינה צידון סגנית מנהלית לראש המחלקה 03-5317832
גב' פלורה בוטבגה מרכזת המחלקה 03-5318578

מזכירות

שם תפקיד טלפון
גב' מוריה פלדמן רכזת תקציב ומינויים 03-5318578
גב' שולי דרורי מזכירה 03-5318578
גב' אפרת חלילי מזכירה לענייני סטודנטים 03-5318420

יועצות

שם תפקיד טלפון
גב' אוריאן יחזקאל יועצת לענייני סטודנטים 03-5318420

פרוייקטים ותכנית ביקורת

שם תפקיד טלפון
גב' אורה ברונשטיין מרכזת פרויקטים 03-5318386
גב' ליאורה טלר יועצת לענייני סטודנטים 03-5318420

יועץ מחשוב

שם תפקיד טלפון
מר עופר מדינה יועץ מחשוב 03-5317939