תוכניות לימודים

תואר ראשון

 המחלקה למדעי המדינה בבר-אילן, הנחשבת לאחת הטובות בישראל, רכשה מוניטין בינלאומי בתחומה בזכות איכות סגל ההוראה, המגוון הרחב של הקורסים והתוכניות והרמה הגבוהה של הסטודנטים והבוגרים. המחלקה מציעה 4 מסלולים לתואר ראשון שחלקם מאפשרים לשלב את הלימודים עם מחלקות אחרות.  הלימודים במחלקה מתמקדים בדמוקרטיה המערבית ובקשת של משטרים, ביחסים בינלאומיים, במחשבה מדינית, במינהל ובמדיניות ציבורית, בפוליטיקה ישראלית ועולמית ובסוגיות צבאיות ואסטרטגיות. במסלול המורחב למדעי המדינה ניתן להתמחות בצבא, אסטרטגיה וביטחון לאומי, כולל היסטוריה צבאית של המזרח התיכון.

הלימודים לתואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באים להעשיר את הסטודנט במירב התחומים העיקריים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים ויישום התיאוריות שנלמדו לחיי היומיום ובהמשך דרכם לאחר סיום הלימודים.
 

תוכניות לימוד לתואר ראשון:

תואר ראשון - מורחב תואר ראשון - ראשי

תואר ראשון - משני

מידע נוסף

 

יועצים:

 יועץ אקדמי - ד"ר ריינהולד יונתן
יועצת מינהלית - גב' עדינה צידון

 

תנאי קבלה לתואר ראשון- מורחב :

תעודת בגרות מלאה בממוצע 85

מבחן פסיכומטרי 560 (SAT 1120)

 

על המסלול:

מדעי המדינה מורחב (47 ש"ש) כולל קורסים של מדעי המדינה תוך התמחות בתחום צבא, אסטרטגיה וביטחון לאומי.

 

תכנית לימודים מורחב (47 ש"ש):

שנה א'  - 19 ש"ש

שנה ב'  - 16 ש"ש

שנה ג'  - 12 ש"ש

היסטוריה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש:  1500-2000- 2 ש"ש

מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל- 3 ש"ש

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל- 3 ש"ש

תולדות המחשבה המדינית- 2 ש"ש

יסודות המשטר בישראל- 2 ש"ש

סטטיסטיקה ושימושי מחשב- 2 ש"ש

שיטות מחקר ושימושי מחשב- 2 ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית- 1 ש"ש

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי- 2 ש"ש

אידיאולוגיות מודרניות- 2 ש"ש

פוליטיקה ישראלית- 2 ש"ש

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית- 2 ש"ש

תולדות המלחמה- 2 ש"ש

מלחמות ישראל ערב- 2 ש"ש

קורס בחירה במדעי המדינה - 2 ש"ש

קורסי בחירה בתחום האסטרטגיה - 4 ש"ש

סמינריון במדעי המדינה - 2 ש"ש

סמינריונים בתחום האסטרטגיה - 4 ש"ש

קורסי בחירה בתחום האסטרטגיה– 4 ש"ש

קורס בחירה במדעי המדינה - 2 ש"ש

 

 

תנאי קבלה לתואר ראשון מסלול ראשי:

תעודת בגרות מלאה בממוצע 85

מבחן פסיכומטרי 560 (SAT 1120)

 

אפשרויות הלימוד:

מדעי המדינה כראשי (31 ש"ש). כמו כן יש אפשרות ללמוד מדעי המדינה כדו-ראשי לא מובנה  (27 ש"ש).

 

תכנית לימודים ראשי (31 ש"ש):

שנה א' - 14 ש"ש

שנה ב' - 11 ש"ש

שנה ג' - 6 ש"ש

היסטוריה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש: 1500-2000- 2 ש"ש

מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל- 3 ש"ש

תולדות המחשבה המדינית- 2 ש"ש

יסודות המשטר בישראל- 2 ש"ש

סטטיסטיקה ושימושי מחשב- 2 ש"ש

שיטות מחקר ושימושי מחשב- 2 ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית- 1 ש"ש

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל- 3 ש"ש

אידיאולוגיות מודרניות- 2 ש"ש

פוליטיקה ישראלית- 2 ש"ש

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית- 2 ש"ש

קורס בחירה - 2 ש"ש 

סמינריונים – 4 ש"ש

קורסי בחירה – 2 ש"ש

 

 

תנאי קבלה לתואר ראשון- משני:

תעודת בגרות מלאה בממוצע 95

מבחן פסיכומטרי 650 (SAT 1300)

 

תכנית לימודים משני (18 ש"ש):

שנה א' – 12 ש"ש

שנה ב' – 4 ש"ש

שנה ג' – 2 ש"ש

היסטוריה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש: 1500-2000- 2 ש"ש

מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל- 3 ש"ש

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל- 3 ש"ש

תולדות המחשבה המדינית- 2 ש"ש

יסודות המשטר בישראל- 2 ש"ש

פוליטיקה ישראלית- 2 ש"ש

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית- 2 ש"ש

סמינריון – 2 ש"ש


 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לועדת קבלה: 03-5317000 או *9392
רף הקבלה בכל מגמה עשוי להשתנות קלות בעקבות היצע וביקוש.
אם הפסיכומטרי/בגרות גבוה מהנדרש, תוכל להתקבל גם אם הפרמטר השני נמוך יחסית מהנדרש.

 

 

  פסיכומטרי בגרות
מורחב - מדעי המדינה 560 8.5
ראשי 560 8.5
דו ראשי מובנה 560 8.5
דו ראשי לא מובנה 560 8.5
משני 640 9.4
 

 

תואר שני

העלייה בחשיבותו של המקצוע ובמוניטין של המחלקה בבר-אילן מתבטאת היטב בעלייה הדרמטית במספר הסטודנטים הבוחרים ללמוד אצלנו מדעי המדינה כמקצוע , במיוחד תואר שני.

 

המחלקה מקיימת שני מסלולי לימוד בתואר שני:

 

תנאי הקבלה לתואר שני:

קבלה למסלול א' מ-83 ומעלה.
קבלה למסלול ב' מ- 80 ומעלה.
תנאי סיום קורסי ההשלמה בממוצע 76% בלימודים עיוניים, וציון עובר  בקורסים הכמותיים
 
רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. במדעי המדינה:
מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר:
 1. למסלול א' (עם תיזה) ציון ממוצע כללי של 83% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד)
 2. למסלול ב' (בלי תיזה) ציון ממוצע כללי של 80% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד)
 

מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה:

אם עומדים בתנאי הקבלה, יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 76% לפחות בקורסים עיוניים, וציון עובר בקורסים הכמותיים (*).

 

יועצת אקדמית - ד"ר חמדה בן-יהודה
יועצת סטודנטים לתארים מתקדמים - גב' עדינה צידון טל: 03-531-8420

 אלון למתעניינים

 

 

תכניות מובנות במסלול ב'


תכנית ביקורת פנימית:
לפרטים יש להתקשר  ללשכת המבקרים הפנימיים: 03-561-8286 או 03-561-0933
תכנית מינהל כספי:
לפרטים יש להתקשר לביה"ס הגבוה למינהל כספי: 08-947-0066 או 08-946-6565
 

מרכזת פרויקטים :
גב' אורה ברונשטיין
טל:03-531-8386      

 

 

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים

 

תואר שלישי

יועץ אקדמי לתואר שלישי יועצת מינהלית לתואר שלישי
פרופ' יונתן פאקס גב' עדינה צידון
טל: 03-5317936 טל: 03-531-8420
 
 
תנאי קבלה:
 1. תואר ראשון או שני במדעי המדינה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. תואר שני במסלול מחקרי עם תיזה.
 3. ציון 85 לפחות בתיזה.
 4. ממוצע ציונים משוקלל של 85 לפחות  בקורסי התואר השני.
השלמות:
 • המחלקה תבדוק את הרקע הלימודי של המועמדים ותחייב קורסי השלמה במידת הצורך.

 • בעלי תואר שני ללא תיזה (מסלול ב') שסיימו את לימודיהם בבר-אילן חייבים לעשות חידוש לימודים ללימודי תואר שני במסלול עם תיזה (מסלול א') ולעמוד בכל החובות הנדרשים (בין 3-4 קורסים מתוך מסלול א') לרבות כתיבת תיזה מחקרית.

 • סטודנטים מצטיינים בעלי הישגים יוצאי-דופן בלימודי התואר הראשון במדעי המדינה (בממוצע משוקלל של לפחות 93) יוכלו לפנות ל"מסלול המשולב" לקראת לימודי תואר שלישי, הכרוך בלימודי התואר השני וכתיבת הצעה לעבודת דוקטורט, במשך שנתיים.

 • מועמדים ממוסדות אחרים חייבים להירשם מחדש לתואר שני עם תיזה.

 • משך הלימודים לתואר שלישי: 4 שנים.
 
למעוניינים להגיש מעומדות למלגת נשיא:
המועמדות למלגת נשיא מוגשת אך ורק לפרוייקט מלגות הנשיא, בניין ס"ל, 404, חדר 7.

אין לפנות לוועדה לתואר שלישי בקשר למלגת נשיא.

המועמדים שיקבלו את המלגה יצטרכו להירשם ללימודי דוקטורט דרך הוועדה לתואר שלישי כתנאי לקבלת המלגה.

 

 

מצ"ב תקנון  המחלקה לתארים מתקדמים http://politics.biu.ac.il/files/politics/shared/tqnvn_lymvdy_htvr_hshlyshy_tshh.pdf

 

מעוניין ללמוד
אצלנו
?