ד"ר יעקב ידגר

ד"ר
ראש המרכז ללימודים אירופאיים
ד"ר יעקב ידגר
דוא"ל: 

תחומי מחקר

מחקרי עוסקים בסוגיות של תרבות ופוליטיקה, זהות יהודית, דת ופוליטיקה, לאומיות ואתניות, ומסורת וחילוניות. מוקד מחקרי הוא המקרה הישראלי, אבל אני חוקר מקרה זה כשהוא ממוקם במסגרות תיאורטיות ואפיסטמולוגיות שהינן רלוונטיות מעבר למקרה ההיסטורי-פוליטי הייחודי. כפי שמעידים הספרים והמאמרים שפרסמתי, עבודתי האקדמית היא בינתחומית באופיה, כשהיא מקיפה לימודים פוליטיים, לימודי תרבות, לימודי דת, סוציולוגיה, לימודי היהדות, ולימודי תקשורת. אני מתמקד במיוחד בסוציופוליטיקה הישראלית (בייחוד ביהדות הישראלית), ובממדים האפיסטמולוגיים, ההיסטוריים והפוליטיים של זהות, לאומיות, דת ופוליטיקה בישראל. מחקרי העכשוי עוסק באופיה הטעון של מערכת היחסים בין התיאולוגיה הפוליטית של מדינת הלאום לבין מה שהמחשבה הפוליטית המערבית מזהה בדרך כלל כ״דת,״ שאינה פוליטית. אני טוען שאחד המפתחות להבנת הסוציו-פוליטיקה בישראל הוא האינטרס של מדינת הלאום הישראלית לשמר ולתחזק את ריבונותה כמדינת הלאום של היהודים; זה מוליד צורך בסימון אקטיבי של רוב אוכלוסיית המדינה כיהודים, ונושא השלכות מורכבות, שנוגעות לא רק לענייניהן ה״פנימיים״ של הפוליטיקה והחברה בישראל, אלא גם לפוליטיקה של המזרח התיכון בכללו. 

 

קורות חיים

לצפייה בקורות החיים לחץ כאן