פרופ' שמואל סנדלר

פרופ'
פרופ' שמואל סנדלר
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

תחומי מחקר

פוליטיקה בינלאומית וממשל השוואתי

הסכסוך הישראלי-ערבי

פוליטיקה ומדיניות החוץ של ישראל

מדיניות חוץ ופוליטיקה אתנו-לאומית