סגל מנהלי

 

  שם תפקיד טלפון
גב' אורה ברונשטיין מרכזת פרוייקטים ותכנית ביקורת 03-5318386
גב' ליאורה טלר מזכירה לענייני סטודנטים 03-5318420

שעות מענה טלפוני: 8:00-14:00