שעות קבלה מרצים- תשע"ז

שם  משפחה

שם פרטי

שעות קבלה - תשע"ז

חדר

טלפון במשרד

email

דר' ארבל-גנץ

אורי

יום ג' משעה 19:30 לאחר השיעור

2.43

03-5318107

oargana@gmail.com

אינהורן

אריאל

יום ו' 9:30-9:00

11:30-11:00 בתיאום מראש

2.47

03-5317833

ariel97@zahav.net.il

דר' בן-יהודה

חמדה

יום א' 15:00

יום ג' 14:00 - 16:00

2.35

03-5318051

hemdaby@gmail.com

דר' בן צור 

ברק

סמסטר א':
יום ג' 12:30 - 13:30

3.31

03-5318872

 

ד'ר בוקס 

ברק

יום ד' 15:30-14:30

2.35

03-5318051

barakbouks1@yahoo.com

דר' ברנע

אבנר

 

3.31

03-5318872

avnerpro@netvision.net.il

דר' גייפמן

אנה

בתיאום מראש דרך המייל

2.38

03-5317624

annageifman@hotmail.com

פרופ' גינת

רמי

יום ב' 16:00 - 18:00

2.32

03-5318158

rami.ginat@biu.ac.il

פרופ' גת

משה

 

2.42

03-5318110

M.Gat@lse.ac.uk

גב' דגן

לורן

יום ד' 10:00 בתיאום מראש

3.22

03-5317938

L.D@biu.ac.il

דר' דגני

יצחק

יום ד' 18:45 - 19:45

2.54

03-5318157

idegani@netvision.net.il

דר' הוכבאום

יוסף

 

3.31

03-5318872

joseph.hochbaum@biu.ac.il

דר' הלינגר

משה

יום שלישי- 13:00-12:00

 יום חמישי- 11:00-10:00

2.47

03-5317833

mosh.hellinger@biu.ac.il

דר' הרשקוביץ

שי

 

3.31

03-5318872

shayhersh@gmail.com

מר זוהר

גיא

 

235

03-5317938

guyzoharbiu@gmail.com

פרופ' זיסר

ברוך

ימים א', ג', ה'
14:00 - 16:00

2.52

03-5318044

susseb@biu.ac.il

דר' זלמן

אריאל

יום ד' 10:00 - 12:00

2.43

03-5318107

Ariel.zellman@biu.ac.il

זרד

אלירן

יום ד' - 13:00

3.22B

03-5317938

eliran.zered@mail.huji.ac.il

חזן

גדעון

 

3.22B

03-5317938

rh2911@walla.co.il

דר' חנין

זאב

 

3.03

03-5317938

zeevkh@gmail.com  
vladimirh@moia.gov.il

דר' ידגר

יעקב

ימים ג', ד'
19:00 - 20:00

2.52

03-5318044

yaacov.yadgar@biu.ac.il

אלןף משנה כהן

יאיר

 

3.31

03-5318872

yair.cohen2@elbitsystems.com

פרופ' כהן

אשר

יום ד' 10:45 -11:45,

יום ב' 16:45 – 17:45

2.34

03-5318957

asher.cohen@biu.ac.il

פרופ' כהנא

אפרים

 

3.31

03-5318872

ekahana@googlemail.com

דר' לפיד

אפרים

בתיאום עם המרצה

3.31

03-5318872

lapide3@gmail.com

דר' משאלי-רם

מירב

יום א' 12:00-11:00
יום ג' 14:30-13:30

בתיאום מראש

2.49

03-5317937

meirav.mishali@biu.ac.il

דר' נחמני

עמיקם

סמסטר ב':
יום ב' 14:00 - 15:00

2.51

03-5318958

amikam.nachmani@biu.ac.il

פרופ' פאקס

יונתן

יום ג' 13:00 - 14:00
יום ד' 14:00 - 15:00

2.37

03-5317936

jonathan.fox@mail.biu.ac.il

דר' פרז

נחשון

יום ג' 17:30-16:00

2.49

03-5317937

nahshonp@gmail.com

פריימרק

עדי

בתיאום עם המרצה

3.31

03-5318872

adibelf@gmail.com

פרופ' פריש

הלל

יום ה' 16:00

2.43

03-5318107

hfrisch@mail.biu.ac.il

דר' צבאג

שמואל

 

2.42

03-5318110

tzabags@mail.biu.ac.il

פרופ' קארש

אפרים

סמסטר ב':
יום ה' 15:00 - 16:00

2.5

03-5318277

efraim.karsh@kcl.ac.uk

פרופ' קובר

אבי

סמסטר א'-שבתון,

סמסטר ב'-בתאום דרך המייל

2.51

03-5318958

avik@doubt.com

פרופ' קליין

מנחם

ימים ב' ו-ג' 10:00-9:00

2.35

03-5318051

kleinm1@mail.biu.ac.il

פרופ' רונן

יהודית

 

2.38

03-5317624

yehudit.ronen@biu.ac.il

דר' רוסמן סטולמן

אלישבע

יום א' 9:00 - 10:00
יום ג' 7:00 -8:00

2.5

03-5318277

rosman@atranet.co.il

פרופ' ריינהולד

יונתן

יום א' 13.45-11.45

2.33

03-5318873

jonathan.rynhold@biu.ac.il

אלוף משנה שבתאי

שי

 

3.31

03-5318872

shay.shabtai080@gmail.com

פרופ' שטיינברג 

גרשון

יום ג' 11:00 -12:00 

שבתון סמסטר ב'

2.54

03-5318157

steing@mail.biu.ac.il

דר' שמיר

איתן

יום ג' 11:00 - 13:00

2.54

03-5318873

Eitanshamir10@gmail.com

פרופ' שפירא -שבתון

שלמה

שבתון

3.31

03-5317107

sshpiro@gmail.com