הנחיות לכתיבת סמנריון

מצ"ב הנחיות לכתיבת סמנריון 

/files/politics/shared/hnkhyvt_lktybt_bvdh_smynryvnyt_mkhqryt.pdf

 

בהצלחה!