צבא, ביטחון ומודיעין- מסלולים א' וב'- תשע"ז

מצ"ב תוכניות לימודים צבא, ביטחון ומודיעין:

מסלול עם תזה וללא תזה- /files/politics/shared/tsb_bytkhvn_vmvdyyn_-_tvr_shny.docx