מידע לתואר שני ושלישי תשע"ז

מצורף קובץ עם פרטי מידע לתואר שני ושלישי לשנת תשע"ז

/files/politics/shared/plyyr_tvr_shny_vshlyshy_tshz.pdf