תכנית משרדי ממשלה

תכנית משרדי ממשלה – תשע"ח

מבוא

תכנית לימודים מיוחדת לעובדי משרדי ממשלה לתואר שני במדעי המדינה – ממשל ומדיניות ציבורית –מסלול ב' (ללא תזה),

18 ש"ש מתוכם שני קורסי חובה (4 ש"ש) ו – 7 קורסי בחירה (14 ש"ש).

משך הלימודים-שנה אקדמית,

בימי שלישי בין השעות 8:00-20:00 ובימי שישי 8:00-14:00

תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 76 ומעלה ממוסד אקדמי מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ולא על-ידי מוסד אקדמי בו התואר מוכר לצורך שכר בלבד.

על המועמדים להגיש את מועמדותם לביה"ס ללימודים מתקדמים – תואר שני, בצירוף המסמכים הנדרשים.

המחלקה תבדוק את הרקע הלימודי של המועמדים ותחייב קורסי השלמה במידת הצורך.

השלמות

סטודנטים שלא למדו תואר ראשון במדעי המדינה, ידרשו למספר קורסי השלמה מקוונים אשר ילמדו במהלך שנת הלימודים  על הסטודנט לעמוד בציון ממוצע של 76 בקורסי ההשלמה.

קורסי השלמה

מבוא לממשל ופוליטיקה (2 ש"ש)

מבוא למנהל ציבורי (2 ש"ש)       

מבוא לסטטיסטיקה (2 ש"ש)

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המל"ג ל - 200% (פרטים בהוראות ההרשמה).

לכל סטודנט תעריף שונה. שכר הלימוד נקבע לפי שעות הלימוד (לדוגמא: השלמות, לימודי יהדות, אנגלית) כלומר, התעריף שונה מסטודנט לסטודנט.

חובות נוספים

יהדות

בוגרי בר-אילן יהיו חייבים בקורס יהדות אחד (2 ש"ש) ומי שאינם בוגרי בר-אילן יהיו חייבים  בשני קורסי יהדות (4 ש"ש).

אנגלית

הקורס יינתן דרך היחידה לשפה זרה, פרטים נוספים מול היחידה.

סטודנטים שקיבלו ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית לתואר ראשון באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הפתוחה והטכניון (ב- 10 השנים שקדמו ללימודי התואר השני) יהיו פטורים מלימודי אנגלית.

פטור מקורסים

סטודנטים שלמדו קורסים במסגרת תואר שני במוסדות אקדמיים מוכרים יוכלו להגיש בקשה לביה"ס ללימודים מתקדמים – תואר שני לקבלת פטור.

בחינות

בכל הקורסים יש חובת בחינה/עבודה

לבירור פרטים נוספים:

טלפון:  אורה - 03-5318386 / ליאורה - 03-5318420

פקס:    03-7384036

דוא"ל:    projects.politict@mail.biu.ac.il

רישום לאוניברסיטה – באמצעות הקישור המצ"ב : https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web

כתובת: המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900.

מיקום המשרד: בניין מכסיקו (מס' 213), קומה 2.

 כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות אלה.