מידע לנרשמים לתכניות הלימודים ביקורת ומשרדי ממשלה במסלול ממשל ומדיניות ציבורית

פרויקטים- תכניות מובנות, תואר שני בלי תזה - תכניות חד שנתיות 

תכנית ממשל ומדיניות ציבורית וביקורת פנימית וציבורית (18ש"ש) (חד שנתית)

מ.א. במדעי המדינה – ממשל ומדיניות ציבורית, עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית.

תכנית ממשל ומדיניות ציבורית - משרדי ממשלה (18 ש"ש): (חד שנתית) 

תכנית לימודים מיוחדת לעובדי משרדי ממשלה לתואר שני במדעי המדינה – ממשל ומדיניות ציבורית.

לפרטים יש לפנות למרכזת הפרויקטים, אורה בורנשטיין בטלפון  03-5318386 , וליאורה טלר- 03-5318420

או במייל projects.politics@biu.ac.il 

 

קריטריונים לקבלה לכל התכנית:

תואר ראשון בממוצע 76 ומעלה ממוסד אקדמי מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ולא על-ידי מוסד אקדמי בו התואר מוכר לצורך שכר בלבד.

קורסי השלמה:

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון במדעי המדינה מבר אילן, יידרשו בהשלמות על פי קביעת המחלקה. 

הקורסים ינתנו בסמסטר א' בשנת הלימודים. הקורסים הינם קורסים מקוונים (דרך האינטרנט). 

על הסטודנטים להגיע לממצוע כולל של 72 בקורסי ההשלמה.

קורסי ההשלמה הם:

  • מבוא למדעי המדינה - 2 ש"ש
  • יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית - 2 ש"ש

יהדות: 

סטודנט שהינו בוגר בר אילן מחוייב הקורס יהדות אחד, מי שאינו בוגר בר אילן מחוייב ב-2 קורסי יהדות. 

הקורסים הם "בהתכתבות"- הלימוד נעשה באופן עצמאי על פי נושאים ותכנים שהסטודנט מקבל מלימודי יסוד. 

במהלך הקורס יהיו כ- 2 מפגשים עם מרצה הקורס להבהרות.

את הרישום לקורסי היסוד עליכם להסדיר מול לימודי יסוד ביהדות. 

אנגלית:

את הרישום לקורסי האנגלית עליכם להסדיר מול היחידה לאנגלית כשפה זרה.

 

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים