יחסים בינלאומיים

המערכת הבינלאומית היא זירה דינאמית, מרתקת וסבוכה. בעשורים האחרונים ניכר כי המדינות אינן עוד השחקנים היחידים בזירה העולמית – לצידן תאגידים רב-לאומיים, ארגונים בין-לאומיים, שחקנים טרנס-לאומיים ותת-מדינתיים הממלאים תפקיד חשוב בפוליטיקה העולמית המשתנה. גם הנושאים המרכזיים נעשים יותר מורכבים, כאשר בצד סוגיות ביטחון ודיפלומטיה בינמדינתית, היחסים הבינלאומיים נסובים על מגוון נושאים בהם קשרי מסחר, הגירה, טרור עולמי ואיכות סביבה.

תכנית הלימודים של המחלקה במסלול יחסים בינלאומיים עוסקת במגוון רחב של נושאים, בהם ההיסטוריה של התפתחות המערכת הבינלאומית ומאפייניה הנוכחיים, במישור הגלובלי והאזורי. מכלול הקורסים שאנו מציעים מקיף סוגיות מגוונות המעסיקות את מקבלי ההחלטות וחוקרי היחב"ל בעידן גלובאלי ותקשורתי, עתיר אתגרים ותמורות.

מטרת התכנית היא לחשוף את הסטודנטים לגישות ולתיאוריות שונות בחקר היחסים הבינלאומיים ולהעניק את הכלים האנליטיים להבנת היסודות הפוליטיים, ביטחוניים, כלכליים ותרבותיים של הפוליטיקה העולמית. שילוב בין מבט היסטורי ועכשווי, כמו גם חיבור בין תיאוריה למציאות, יקדמו את הבנת המערכת הבינלאומית ואת מגמות ההתפתחות שלה בפתחה של המאה העשרים ואחת.  

תכנית לימודים לשנת תשע"ח- 14 ש"ש

  (מסלול א'- עם תזה)

שנה א'

יום שלישי,  קורסי חובה – 8 ש"ש

מס' קורס

שם קורס

יום ושעה

71-011-01

סמינר מחלקתי

ג', 16:00-14:00

71-762-01

 

תזה לתואר שני

 

71-802-01

 

גישות ותיאוריות במדעי המדינה 

ג', 12:00-10:00

71-887-01

 

שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה

ג', 20:00-18:00

71-984-01

 

יסודות המחקר המדעי

ג', 18:00-16:00

 

 

71-826-01

 

 

 

 

קורס התמחות – לפי מגמת ההתמחות

 

גישות ותיאוריות ביחסים בינלאומיים

 

 

ג', 14:00-12:00

 

 

 

 

 

 

הערה: תינתן אפשרות לסטודנטים המעוניינים לסיים את קורסי הבחירה בתשע"ח המתקיימים ביום שישי ( 6 ש"ש). ובשנה ב' להתמקד בתזה בלבד.

 

שנה ב'

קורסי בחירה – 6 ש"ש

 

*תכנית הלימודים נתונה לשינויים