ממשל ומדיניות ציבורית

  • כיצד המדינה מצליחה להביא לידי ביטוי את האינטרס הציבורי?
  • האם הדבר בכלל אפשרי?
  • באילו כלים ניתן לנתח מדיניות ציבורית?
  • האם אפשר לשפר את מערך המינהל הציבורי בכלל ובישראל בפרט, ואם כן - כיצד?

אלו הן רק חלק מהשאלות שהתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית מתייחסת אליהם.

המינהל הציבורי מהווה נושא ליבה חשוב ביותר במדעי המדינה ויש לו צד מעשי שנעדר לעיתים מתחומים אחרים. בתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית תוכלו לגבש כלים שיסייעו לכם להבין כיצד המדינה מתפקדת באופן יומיומי וכיצד ניתן לסייע לה לתת מענה טוב יותר לרצונותיהם ותביעותיהם של האזרחים. נסקור סוגיות מרכזיות במינהל ומדיניות בישראל, נתנסה בכלים מעשיים ותיאורטיים ונבחן את הקיים באופן ביקרותי ומעמיק.

תכנית לימודים לשנת תשע"ח- 14 ש"ש

(מסלול א'- עם תזה)

שנה א'

יום שלישי, קורסי חובה – 8 ש"ש

מס' קורס

שם קורס

יום ושעה

71-011-01

סמינר מחלקתי

ג', 16:00-14:00

71-762-01

 

תזה לתואר שני

 

71-802-01

 

גישות ותיאוריות במדעי המדינה 

ג', 12:00-10:00

71-887-01

 

שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה

ג', 20:00-18:00

71-984-01

 

יסודות המחקר המדעי

ג', 18:00-16:00

 

 

71-914-01

 

 

קורס התמחות – לפי מגמת ההתמחות

 

גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית

 

 

ג', 14:00-12:00

 

 

 

 
הערה: תינתן אפשרות לסטודנטים המעוניינים לסיים את קורסי הבחירה בתשע"ח המתקיימים ביום שישי ( 6 ש"ש). ובשנה ב' להתמקד בתזה בלבד.

 

שנה ב'

קורסי בחירה – 6 ש"ש

 

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים