צבא, ביטחון ומודיעין

לחקור ולהבין את ההשתנות

מהפכת המידע המתעצמת, ההשתנות במאפייני המלחמה והתהפוכות במזרח התיכון מחייבים אותנו לבחון מחדש את האופן שבו אנו חוקרים, מבינים ועוסקים בביטחון, בצבא ובמודיעין.

תמהיל המענה לאתגרים בין זרועות הצבא, ארגוני הביטחון והגופים העוסקים במדיניות, דיפלומטיה ותודעה משתנה. למשל, בסביבה של לחימה בסביבה מורכבת - דוגמת המרחב האורבני, הקרב על התודעה ולוחמה מדינית, קיברנטית (סייבר), כלכלית ומשפטית - המודיעין, יותר מתמיד, הוא הבסיס לכל פעולה. 

אנו מזמינים אותך לעמוד בחזית החשיבה והמחקר על ההשתנות בביטחון הלאומי. אוניברסיטת בר-אילן מקיימת תכנית מיוחדת לתואר שני בצבא, בטחון ומודיעין, שבה תוכל להרחיב ידע, הבנה ויכולת ניתוח ולהציב בעצמך דרכי חשיבה חדשות .

הניסיון התאורטי בתחום הביטחון הלאומי מהווה בסיס למי שמבקשים להשתלב בעיסוקים מגוונים בשרות הציבורי והעסקי.

הלימוד כולל קורסי יסוד בממשל, יחסים בינלאומיים, שיטות מחקר, ומודיעין ממלכתי ועסקי, וכן קורסי בחירה. 

התכנית, שנפתחה לפני עשור, עברה שדרוג משמעותי וממוצבת כתכנית מובילה עם מרצים מנוסים ומעודכנים.  בוגרי התכנית עובדים בזרועות הביטחון, במשרדי הממשלה, בשירות הציבורי ובמגזר הפרטי.  לימודים אלו מהוים פתח לתפקידים מאתגרים בעתיד.

מתכונת הלימודים מותאמת ליצירת סביבת לימודים מאתגרת לאנשים עובדים: הלימודים מתקיימים יום בשבוע בימי שלישי במשך שנתיים.  בשנה הראשונה נלמדים קורסי החובה, ובשנה השנייה נלמדים קורסי בחירה ונכתבת התזה. הלימודים כוללים הרצאות אורח וכנסי העשרה.  בוגרי התכנית בציונים מתאימים יכולים להמשיך גם לדוקטורט.

קיימים שני מסלולי לימודים  :  מסלול א' – עם תזה ומסלול ב' - ללא תזה.

ראש התכנית- ד"ר איתן שמיר.

דרישות קבלה למסלול א' (עם תזה)

בעלי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 86 ומעלה.

קורסי השלמה

מועמדים שלא למדו תואר ראשון במדעי המדינה ידרשו למספר קורסי השלמה מקוונים שילמדו בסמסטר א' בשנת הלימודים,  בציון  ממוצע של 72. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' אוריאן יחזקאל 03-5318578.

מייל: politics.ma-phd@biu.ac.il

שכר הלימוד

גובה שכר הלימוד נקבע על ידי המל"ג ל-200% על 2 שנות לימוד (פרטים בהוראות ההרשמה).

לכל סטודנט תעריף שונה. שכ"ל נקבע לפי שעות הלימוד ( לדוגמא: השלמות, קורסי קיץ, לימודי יהדות וכו'). כלומר:  התעריף שונה מסטודנט לסטודנט.

 

תכנית לימודים לשנת תשע"ח- 14 ש"ש

  (מסלול א'- עם תזה)

שנה א'

יום שלישי,  קורסי חובה – 8 ש"ש

מס' קורס

שם קורס

יום ושעה

71-011-01

סמינר מחלקתי

ג', 16:00-14:00

71-762-01

 

תזה לתואר שני

 

71-802-01

 

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

ג', 12:00-10:00

71-887-01

 

שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה

ג' 20:00-18:00

71-984-01

 

יסודות המחקר המדעי

ג', 18:00-16:00

 

 

71-4390-01

קורס התמחות – לפי מגמת ההתמחות

 

מדרג התפיסות המדיניות – ביטחוניות

 

 

 

ו', 10:00-8:00

 

הערה: תינתן אפשרות לסטודנטים המעוניינים לסיים את קורסי הבחירה בתשע"ח המתקיימים ביום שישי ( 6 ש"ש). ובשנה ב' להתמקד בתזה בלבד.

 

שנה ב'

קורסי בחירה – 6 ש"ש

בתחומים: מודיעין, שיטות איסוף מודיעין וסייבר, מודיעין ממלכתי ועסקי, צבא, יחב"ל, ביטחון, ניהול או ממשל.

 

*תכנית הלימודים נתונה לשינויים