ממשל ומדיניות ציבורית

  • כיצד המדינה מצליחה להביא לידי ביטוי את האינטרס הציבורי?
  • האם הדבר בכלל אפשרי?
  • באילו כלים ניתן לנתח מדיניות ציבורית?
  • האם אפשר לשפר את מערך המינהל הציבורי בכלל ובישראל בפרט, ואם כן - כיצד?

אלו הן רק חלק מהשאלות שהתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית מתייחסת אליהם.

המינהל הציבורי מהווה נושא ליבה חשוב ביותר במדעי המדינה ויש לו צד מעשי שנעדר לעיתים מתחומים אחרים. בתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית תוכלו לגבש כלים שיסייעו לכם להבין כיצד המדינה מתפקדת באופן יומיומי וכיצד ניתן לסייע לה לתת מענה טוב יותר לרצונותיהם ותביעותיהם של האזרחים. נסקור סוגיות מרכזיות במינהל ומדיניות בישראל, נתנסה בכלים מעשיים ותיאורטיים ונבחן את הקיים באופן ביקרותי ומעמיק.

 

תואר שני מסלול ב', ללא תזה – תכנית חד שנתית  - ממשל ומדיניות ציבורית

תשע"ח - חדשים   18 ש"ש

יום שלישי

קורסי חובה – 4 ש"ש

מס' קורס

שם קורס

יום ושעה

71-802-01

גישות ותיאוריות במדעי המדינה (סמינריון)

ג' 12:00-10:00

71-914-01

גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית

ג' 14:00-12:00

 

קורסי בחירה – 8 ש"ש

מס' קורס

שם קורס

יום ושעה

71-660-35

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון

ג' 10:00-8:00

71-808-01

מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי (סמ' א')

מקוון

71-270-01

ניהול שינויים בארגון הציבורי (סמינריון)

 

ג' 18:00-16:00

71-735-01

אחריות מדינית ומדיניות ציבורית

ג' 20:00-18:00

 

יום שישי

קורסי בחירה – 6 ש"ש

מס' קורס

שם קורס

יום ושעה

71-985-01

סדנא לניתוח מדיניות

 

ו' 10:00-8:00

71-670-01

מדיניות ציבורית בשלטון המקומי בישראל

ו' 12:00-10:00

71-953-35

כוחם של יחסי ציבור בעולמות הציבוריים והעסקיים

ו' 14:00-12:00

 

* התכנית נתונה לשינויים