ממשל ומדיניות ציבורית

  • כיצד המדינה מצליחה להביא לידי ביטוי את האינטרס הציבורי?
  • האם הדבר בכלל אפשרי?
  • באילו כלים ניתן לנתח מדיניות ציבורית?
  • האם אפשר לשפר את מערך המינהל הציבורי בכלל ובישראל בפרט, ואם כן - כיצד?

אלו הן רק חלק מהשאלות שהתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית מתייחסת אליהם.

המינהל הציבורי מהווה נושא ליבה חשוב ביותר במדעי המדינה ויש לו צד מעשי שנעדר לעיתים מתחומים אחרים. בתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית תוכלו לגבש כלים שיסייעו לכם להבין כיצד המדינה מתפקדת באופן יומיומי וכיצד ניתן לסייע לה לתת מענה טוב יותר לרצונותיהם ותביעותיהם של האזרחים. נסקור סוגיות מרכזיות במינהל ומדיניות בישראל, נתנסה בכלים מעשיים ותיאורטיים ונבחן את הקיים באופן ביקרותי ומעמיק.

 

תואר שני מסלול ב', ללא תזה – תכנית חד שנתית - ממשל ומדיניות ציבורית

תשע"ט-  18 ש"ש

 

 

מס' קורס

 

שם הקורס

 

יום ושעה

 

 

קורסי חובה  -

 4 ש"ש

71-802-01

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

ג', 12:00-10:00

71-914-01

גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית

ג', 18:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי בחירה-

 14 ש"ש

71-660-35

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון (סמינריון)

ג', 10:00-8:00

71-808-39

מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי

מקוון- סמסטר א'

71-270-01

ניהול שינויים בארגון הציבורי (סמינריון)

ג', 14:00-12:00

71-985-01

סדנא לניתוח מדיניות

ג', 20:00-18:00

71-735-01

אחריות מדינית ומדיניות ציבורית

ו', 10:00-8:00

71-670-01

מדיניות ציבורית בשלטון המקומי בישראל

ו', 12:00-10:00

 

71-8950-01

חרדים ומדיניות ציבורית

ו', 14:00-12:00

 

 
 
 
* התכנית נתונה לשינויים