יחסים בינלאומיים

המערכת הבינלאומית היא זירה דינאמית, מרתקת וסבוכה. בעשורים האחרונים ניכר כי המדינות אינן עוד השחקנים היחידים בזירה העולמית – לצידן תאגידים רב-לאומיים, ארגונים בין-לאומיים, שחקנים טרנס-לאומיים ותת-מדינתיים הממלאים תפקיד חשוב בפוליטיקה העולמית המשתנה. גם הנושאים המרכזיים נעשים יותר מורכבים, כאשר בצד סוגיות ביטחון ודיפלומטיה בינמדינתית, היחסים הבינלאומיים נסובים על מגוון נושאים בהם קשרי מסחר, הגירה, טרור עולמי ואיכות סביבה.

תכנית הלימודים של המחלקה במסלול יחסים בינלאומיים עוסקת במגוון רחב של נושאים, בהם ההיסטוריה של התפתחות המערכת הבינלאומית ומאפייניה הנוכחיים, במישור הגלובלי והאזורי. מכלול הקורסים שאנו מציעים מקיף סוגיות מגוונות המעסיקות את מקבלי ההחלטות וחוקרי היחב"ל בעידן גלובאלי ותקשורתי, עתיר אתגרים ותמורות.

מטרת התכנית היא לחשוף את הסטודנטים לגישות ולתיאוריות שונות בחקר היחסים הבינלאומיים ולהעניק את הכלים האנליטיים להבנת היסודות הפוליטיים, ביטחוניים, כלכליים ותרבותיים של הפוליטיקה העולמית. שילוב בין מבט היסטורי ועכשווי, כמו גם חיבור בין תיאוריה למציאות, יקדמו את הבנת המערכת הבינלאומית ואת מגמות ההתפתחות שלה בפתחה של המאה העשרים ואחת.  

תואר שני מסלול ב', ללא תזה- תכנית חד שנתית: יחסים בינלאומיים

תשע"ט - 18 ש"ש

 

 

מס' קורס

 

שם הקורס

 

יום ושעה

 

 

קורסי חובה  -

 4 ש"ש

71-802-01

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

ג', 12:00-10:00

71-826-01

גישות ותיאוריות ביחסים בינלאומיים

ג', 14:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי בחירה-

 14 ש"ש

71-4950-01

משפט בינלאומי במערכת הבינלאומית

ג', 16:00-14:00

71-702-01

פוליטיקה טריטוריאלית

ג', 18:00-16:00

71-806-01

תרבות פוליטית ביחסים בינלאומיים (סמינריון)

ג', 22:00-18:00

(סמסטר א')

71-124-01

יחסי צבא ומדינה במזרח התיכון הערבי (סמינריון)

ג', 22:00-18:00

(סמסטר ב')

71-292-35

כלכלה פוליטית

ו', 10:00-8:00

71-3520-01

תפיסת הביטחון הלאומי: סוגיות מרכזיות ודילמות לעתיד

ו', 14:00-10:00

(סמסטר א')

71-300-01

שחקנים לא מדינתיים בפוליטיקה העולמית

ו', 14:00-10:00

(סמסטר ב')

 
 
* התכנית נתונה לשינויים