משרדי ממשלה, תשע"ז-תשע"ח

 ממשל ומדיניות ציבורית (ותיקים)

18 ש"ש

שנה א' – תשע"ז

יום שלישי  10 ש"ש

שעה

מס' קורס

             שם הקורס

שם המרצה

10-12

71-809-01

רב תרבותיות בעד ונגד

ד"ר נחשון פרז

12-14

71-914-01

גישות ותאוריות במדיניות ציבורית

ד"ר אפרת קנולר

14-16

71-802-02

גישות ותאוריות במדעי המדינה

ד"ר אייל ברנדייס

16-18

71-713-35

סוגיות נבחרות בדיני עבודה

ד"ר מנור ראודור

18-20

 

71-735-01

אחריות מדינית ומדיניות ציבורית

ד"ר אורי ארבל - גנץ

 

שנה ב' –תשע"ח 

יום שלישי- 8 ש"ש

שעה

מס' קורס

             שם הקורס

10-12

71-702-01

פוליטיקה טריטוריאלית

 

71-808-01

מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי (מקוון) סמ' א'

14-16

71-358-35

התנהגות ארגונית

16-18

71-270-01

ניהול שינויים בארגון הציבורי (סמינריון)

 

 

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים