English שלחו לחבר

שורץ עדי

תואר
Ph.D
דוא"ל
adi.schwartz.il@gmail.com
נושא מחקר

תיאוריית המוכנות ביישוב סכסוכים: המקרה הישראלי-פלסטיני

המחקר בוחן את התיאוריות העדכניות בתחום יישוב סכסוכים ומציע לעדכן אותם למצבים שבהם לפחות אחד השחקנים אינו מעוניין להגיע לסוף הסכסוך למרות שפתח במשא ומתן לשם כך. המחקר יישם לאחר מכן את העדכון התיאורטי על מקרה הבוחן של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

תאריך עדכון אחרון : 30/12/2018