שלחו לחבר

ראיון של ד"ר הלינגר בנושא סערת דברי הרב הראשי נגד העולים ממדינות חבר העמים