תאריכי הסמינר המחלקתי- סמסטר ב'

שלחו לחבר

בתאריכים הבאים אי"ה יתקיימו סמינרים מחלקתיים של סמס' ב'-

24.3.20- בשעה 12:15

21.4.20- בשעה 12:30

26.5.20- בשעה 12:30

23.6.20- בשעה 12:30

אנא רשמו לפניכם,

בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה.