זהר גיא

זהר גיא
תואר
Ph.D
דוא"ל
guyzoharbiu@gmail.com
נושא מחקר

ממדינות נורמליות למטורפות: פנטיות במשברים בינלאומיים, 2014-1918

עבודת הדוקטורט "ממדינות נורמליות למטורפות: פנטיות במשברים בינלאומיים, 2014-1918", תחת הנחייתה של ד"ר חמדה בן-יהודה, חוקרת את תופעת הפנטיות ואת השפעתה על חריפות משברים בינלאומיים במאה האחרונה. היא משלבת שלוש שיטות מחקר: (1) מחקר כמותי משווה של שש מדינות: ארה"ב, רוסיה, גרמניה, יפן, ישראל ואיראן. (2) מחקר איכותני של שני משברים בינלאומיים מרכזיים, אחד היסטורי, הנוגע להסכם מינכן של 1938 והשני עכשווי ומתרכז בעימות באוקראינה ב-2014/15. (3) סימולציות, כשיטת מחקר אקספרימנטלית ומעבדה של פנטיות וחומרת משברים. המחקר מציע חידושים במספר תחומים: בתחום התיאורטי, המחקר מציג טיפולוגיה של פנטיות ומציע מודל חדש של חריפות משברים. בתחום המתודולוגי, המחקר מתפעל פנטיות על מנת לזהות ולסווג שחקנים פנטים בפוליטיקה העולמית. המחקר עושה שימוש בסימולציות, לצידן של שיטות כמותיות ואיכותניות, על מנת להגיע להבנה טובה יותר של תופעת הפנטיות. בתחום האמפירי, המחקר בוחן שחקנים שונים באזורים ותקופות היסטוריות שונות וקובע את רמת הסוררות שלהן, ללא קשר לתוויות פוליטיות הקשורות לדת, תרבות או משטר.  בתחום  הפוליטי-יישומי, האינדיקטורים של פנטיות יכולים לסייע לזהות שחקנים פנטים במערכת הבינלאומית, לעקוב אחר דפוסי התנהגותם ואף לנקוט בצעדים כלפיהם.

פרסומים

מאמרים בכתבי עת שפיטים:

“Fanaticism through the Looking Glass of Simulations”. 2018. (Co-Authored with Hemda Ben-Yehuda). Journal of Political Science Education 14 (2): 197-221. https://doi.org/10.1080/15512169.2017.1418367

מאמרים שהוצגו במסגרת כנסים בינלאומיים:

“Reactions to Fanaticism in Experimental Learning: A World Politics Simulations Dataset” (Co-Authored with Hemda Ben-Yehuda). Presented at the International Studies Association Annual Convention, San Francisco, California, April 4-7, 2018. 

“Lessons from Simulations of Regional Crises for the Study of Fanaticism and Peace” (Co-Authored with Hemda Ben-Yehuda). Presented at the International Studies Association Annual Convention, Atlanta, Georgia. March 16-19, 2016.

“Catalytic Events, Internal Strife, Media Coverage and Fanaticism: The 2014 Ukrainian Crisis” (Co-Authored with Hemda Ben-Yehuda and Hanna Fital). Presented at the International Studies Association Annual Convention, New Orleans, Louisiana. February 18-21, 2015.

“Simulation and Reality: Revisiting the 1938 Munich Crisis from the German Perspective”. Presented at the International Studies Association Annual Convention, New Orleans, Louisiana. February 18-21, 2015.

“Fanaticism in International Crises: Germany 1918-1945” (Co-Authored with Hemda Ben-Yehuda). Presented at the Global International Studies Convention, Frankfurt, Germany. August 6-9, 2014.

תאריך עדכון אחרון : 25/12/2018