טופור לב

תואר
Ph.D
דוא"ל
lev-topor@hotmail.com
נושא מחקר

מגמות אנטישמיות ואנטי-ציוניות במפלגת הלייבור בבריטניה

אנטישמיות קלאסית מזוהה לרוב עם הימין הפוליטי אך בבריטניה המצב שונה. בשנים האחרונות נשמעות טענות האשמה של אנטישמיות במפלגת השמאל המרכזית בבריטניה, הלייבור. הטענות האלה תקפות ביתר שאת מאז נבחר ג׳רמי קורבין להנהיג את הלייבור בשנת 2015. רוב הטענות וההאשמות על אנטישמיות במפלגה נשמעות ביחד עם נושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ישנם אלו הטוענים שההאשמות הללו בהחלט אנטישמיות וישנם אלו הטוענים שזוהי ביקורת לגיטימית ותו לא. מחקר הדוקטורט ישען על הדיון הזה בדיוק, אשר נבחן גם במחקר עצמו, כדי לבחון ולענות על השאלה האם קיים שיח אנטישמי במפלגת הלייבור ומה הסיבות לכך. המחקר יתמקד בתקופה העכשווית בשנים 2010-2017.

פרסומים
  • Lev Topor (2018) Explanations of Antisemitism in the British Postcolonial Left, Journal of Contemporary Antisemitism, ISSN 2472-9914 (Print)/ ISSN 2472-9906 (Online) I

This article argues that the current British Left ideology can cause antisemitism through its values. The key purpose of this article is to identify why a modern liberal political ideology such as the British Left is infected with antisemitism. The British Left emphasizes postcolonialism, human rights, and liberalism. Though these values are important, they can lead to the intensification of antisemitism. Three key explanations of postcolonial antisemitism and anti-Zionism will be presented. First, antisemitism can be circumstantial in the leftist movement. Second, it can be philosophically reasonable. Third, it can even be simply racist. This argument will be examined by a qualitative narrative analysis of British history and culture of antisemitism, leftist antisemitism, and anti-Zionism, accompanied by the explanations and excuses for it.

 http://journals.academicstudiespress.com/index.php/JCA/issue/view/13 

  • חלוקת הארץ: חלוקת העם. המכון למחקרי ביטחון לאומי- INSS. תל-אביב. 15). לפניטופור, ל. קורנברג מ. (20

http://www.inss.org.il/he/לפני-חלוקת-הארץ-חלוקת-העם/

תאריך עדכון אחרון : 21/07/2019