חדד נועם

תואר
Ph.D
דוא"ל
noamh45@gmail.com
נושא מחקר
הציונות הדתית: תיאופוליטיקה ולאומיות

המחקר קשוב לביקורת מרכזית בחקר דתות המאתגרת את הדיכוטומיה המערבית-מודרנית שבין "דת" וחילוניות, ומבקש לדחות את האופן שבו הבין שדה המחקר עד היום את המחשבה הפוליטית הציונית-דתית. לאור ביקורת זו מציג המחקר ניתוח עומק מחודש של תיאולוגיה, פוליטיקה ולאומיות באידיאולוגיה ובפרקטיקה הציונית-דתית.

תאריך עדכון אחרון : 23/01/2018