אטיאס שי

שלחו לחבר
תואר
Ph.D
דוא"ל
shayattias3@gmail.com
נושא מחקר
מדיפלומטיה ציבורית לדיפלומטיה מאוזרחת בעידן הדיגיטלי, משברי הדיפלומטיה האמריקנית 1993-2016

העבודה חוקרת את הדיפלומטיה הציבורית ביחב"ל ומציעה מידול אבולוציוני לעולם הדיפלומטי המודרני ודפוסיו החדשים של ימנו. כניסיון חדשני במחקר, העבודה מספקת מסגרת תאורטית ויישומית להבנת הזירה הדיפלומטיה והשינויים המהפכניים שפקדו אותה בעידן האזרחי-דיגיטלי. עבודת המחקר מיושמת במשברים הדיפלומטים של ארה״ב כמקרה בוחן-שבאמצעותו, ניתן יהיה לנתחם בצורה טובה יותר, הן בהקשר האמריקני והן בהקשר הרחב יותר של הזירה המשתנה.