בן הראש אלעזר

תואר
Ph.D
דוא"ל
elazr79@elazr79.com
נושא מחקר

תמורות בזיכרון הקולקטיבי האוראלי של השואה והשפעותיהם על מדיניות הביטחון הגרעינית של ישראל 

תאריך עדכון אחרון : 19/12/2018