בר מעוז מוריה

תואר
Ph.D
דוא"ל
moria.bar-maoz@biu.ac.il
נושא מחקר

סקיוריטיזציה של אמונה: תפקידן של דת וחילונות בעיצוב מדיניות ביטחון לאומי וביישומה

האמונה כי יש להחזיר את הדת לחקר הפוליטיקה העולמית הפכה בשנים האחרונות לגוספל החדש של דיסציפלינת היחסים הבינלאומיים. אולם על אף שיבת הבן האובד לחיק ענפי מחקר רבים בדיסציפלינה, ענף לימודי הביטחון עודנו נמצא הרחק מאחור. המחקר "סקיורטיזציה של אמונה" מציע, זו הפעם הראשונה, תיאוריה אודות האופן בו דת –ותאומתה, אידאולוגית החילונות– מעורבת בעיצוב מדיניות ביטחון לאומי ובהוצאתה לפועל. תיאוריה זו מבוססת על  מחקר השוואתי של מעורבות דת וחילונות בביטחון הלאומי של צרפת, ישראל ואוזבקיסטן, תוך בהתמקדות בשני נושאי הביטחון של נשק גרעיני ומלחמה בטרור בתקופת הזמן המתחילה בשנת 2001 ועד ימינו. על בסיס זאת, מבקש המחקר להציע לקורא תמונת עומק אודות המנגנונים השונים המכוונים את מעורבות משתנים דתיים וחילוניים בעיצוב מדיניות ביטחון וביישומה, במדינות ממסורות דתיות שונות.

פרסומים
  • "On Religion and the Politics of Security: How Religion’s Involvement in Domestic Politics Affects National Securitymaking". The Review of Faith & International Affairs, 16:2, 36-49.
  • "A Theory on the Involvement of Religion in National Security Policy Formulation and Implementation: The Case of Israel Before and After the Religionization of its Security Environment". Religions, 2020, 11(5). Available here

תאריך עדכון אחרון : 05/05/2020