חודוף אליוט

תואר
Ph.D
דוא"ל
ellichod@hotmail.com
נושא מחקר

להרתיע ארגונים פוליטיים אלימים
האם מבנה ארגוני גובר על קיצוניות דתית?

תאריך עדכון אחרון : 26/12/2018