חימיניס איתי

תואר
Ph.D
דוא"ל
itayhaiminis123@gmail.com
נושא מחקר

רעיונות ומהפכות מקורות והמהפכות ב-2011 וב-2013 במצרים

נושא המחקר יהיה רעיונות והתפקיד של רעיונות במוטיבציות ובפעולות פוליטיות וחברתיות, כגון אלה שהובילו למהפכות במצרים ב-2011 ב-2013. אני אענה על השאלה מה הוביל למהפכות במצרים באותן שנים.
המחקר האקדמאי הקיים אינו מסביר כנדרש את הסיבות לפרוץ המהפכות. ההסברים המקובלים בספרות האקדמאית עושים רדוקציה של הסיבות למהפכות על ידי הדגשת גורמים חומריים כגון קשיים כלכליים, חולשה של כוחות הביטחון או התפוצה הרחבה של מדיה חברתית, כסיבות המרכזיות לפרוץ המהפכות. המחקר יראה כיצד הסברים אלה חסרים ביסוס אמפירי מספק, הינם ברי הפרכה או שאינם מספיקים בפני עצמם. הסברים אשר מדגישים את התפקיד של שחקנים כגון הצבא המצרי, הממשל האמריקאי או האחים המוסלמים סובלים מבעיות דומות. הספרות התיאורטית בתחומי היחב"ל ככלל אינה עוסקת בנושא האביב הערבי ובכלל זאת בסיבות למהפכות במצרים.
לנוכח מגבלות הספרות האקדמאית הקיימת, מחקר זה יבחן השערה חדשה לפיה למהפכות במצרים ב-2011 וב-2013 מקורות רעיוניים. כך, גורמים כגון רעיונות אוניברסיאליים של ליברליזם, שלטון החוק, צדק חברתי, העצמה אזרחית ודמוקרטיה או רעיונות נוספים בזיקה להם הופנמו במצרים מאז סוף "המלחמה הקרה" ושינו את אופי החברה המצרים, שחקו את הלגיטימיות של משטריהם של מבארכ ומרסי וסללו את הדרך למהפכות.
אני אעשה שימוש בכלים תיאורטיים מהאסכולה הקונסטרקטיבסטית ((constructivist ביחב"ל ואבצע ניתוח איכותני של השינויים הרעיוניים במצרים מאז סוף "המלחמה הקרה" ועד למהפכות.
התרומה של המחקר תהיה בהצגת הסבר חדש ומקורי למהפכות במצרים ובהמשך לכך לתופעה הרחבה יותר של מהפכות פוליטיות-חברתיות. ההסבר לכן יוכל לשמש גם להבנת הסיבות לפרוץ מהפכות באזורים נוספים ברחבי העולם ובתקופות זמן שונות. בנוסף, המחקר יתרום לדיון האקדמאי אודות הכוח ההסברי של הגישה הקונסטרקטיבסטית וייתכן ואף ישמש כלי בידי מקבלי החלטות וארגוני מודיעין המתמודדים עם אתגר חיזוי מהפכות.

תאריך עדכון אחרון : 26/12/2018