לוי דוד

דוד לוי
תואר
Ph.D
דוא"ל
davidalevyusnret@gmail.com
נושא מחקר

אסטרטגיה רומית, שלום מודרני 
אסטרטגיות של מדינות חסות, ובטחון מדינות קטנות

תאריך עדכון אחרון : 30/12/2018