לזר מנחם

English שלחו לחבר
מנחם לזר
תואר
Ph.D
דוא"ל
menachem.lazar@gmail.com
נושא מחקר

מפלגה פוליטית בתהליכי שינוי בעיני מעגלי התומכים: מקרה הבוחן של מפלגת הבית היהודי בשנים 2019-2012