שחאדה מייסון

מייסון שחאדה
תואר
Ph.D
דוא"ל
sh_mayso@hotmail.com
נושא מחקר

שימוש בטרמינולוגיה דתית בשיח הפוליטי והלאומי של הקומוניסטים הערבים בישראל: מתכנית החלוקה ועד יום האדמה (1976-1948)

תאריך עדכון אחרון : 02/01/2019