פרטי מידע על לימודי צבא וביטחון במגמת סייבר ואסטרטגיה

שלחו לחבר

תואר שני בתכנית לימודי צבא וביטחון במגמת סייבר ואסטרטגיה 

רקע

מרחב הסייבר הביא עמו מהפכה בכל תחומי חיינו, והוא מאפשר זמינות מידע וידע, אינטראקציה, מסחר, אספקת שירותים ועוד.

יחד עם המהפכה והשינויים בחיינו אנו עדים בו גם לתופעות של עבריינות, פשע וריגול. תופעות אלו באות לידי ביטוי בגניבת מידע וידע, בשיבוש ובגרימת נזק למערכות ולשירותים הניתנים על ידי ארגונים ללקוחותיהם, בדגש על ארגונים ממשלתיים, מוניציפאליים וכלכליים.

בשנת 2017 בוצעו בישראל למעלה מ- 2,000,000 תקיפות סייבר. היקף נזקי התקיפות הכולל בעולם עמד על למעלה מ- 500 מיליארד דולר. כך למשל, מספר התקיפות המדווחות על רשויות מקומיות עמד על למעלה
מ- 40,000 בשנה.

תקיפות הסייבר פוגעות בתפקוד ארגונים, בחוסנם וביכולתם לספק שירותים/מוצרים ללקוחותיהם.

ההתמודדות הארגונית מול תקיפות הסייבר נדרשת להיות מערכתית וכלל ארגונית: החל ממנהל הארגון הנדרש להתוות אסטרטגיה ומדיניות ולהקצות תקציבים לכך, היועץ המשפטי, הדוברות ויחסי הציבור, קצין הביטחון הנדרש ליישם אמצעים למניעת גישה למערכות, אנשי משאבי האנוש, אגף ההדרכה, אנשי המחשוב הנדרשים ליישם הלכה למעשה טכנולוגיות הגנה ומנהל הגנת הסייבר הארגוני האחראי לסנכרן ולהוביל את המאמצים.

מבוא

תוכנית ייחודית זו, ראשונה מסוגה בארץ, פותחה ונבנתה על מנת לתת מענה לצורכי העובדים במערכת הביטחון, במשרדים וארגונים ממשלתיים, רשויות מקומיות ובתעשיות הביטחוניות.

מטרת התכנית: לאפשר לסטודנטים לקבל בסיס ידע, הבנה והכרה של כלים מרכזיים בעולם הסייבר בדגש על הסגנות והאיומים הטמונים בו ודרכיי התמודדות מערכתיות ואינטגרטיביות ברמה המדינתית והארגונית.

התכנית נבנתה על בסיס ניתוח של תכניות מובילות בחוץ לארץ בתחום זה, והיא כוללת את הרכיבים הבאים המשלבים בין תאוריה וידע אקדמי לבין ידע מעשי:

  • תאוריה וידע בין-תחומיים במגוון חוגים במדעי החברה בדגש על מדע המדינה, אסטרטגיה, ביטחון לאומי ויחסים בין לאומיים הרלבנטיים לעיסוק בהקשר הרחב של הסייבר.
  •  היכרות עם ההקשר הטכנולוגי: עולם הסייבר המבוסס על מחשבים ורשתות מחשבים הנו טכנולוגי במהותו, ונדרשת היכרות בסיסית עם רכיבי הטכנולוגיה על מנת לעסוק בו.
  • סוגיות באסטרטגיה של הסייבר בהיותו רכיב מפתח  באסטרטגיה הלאומית ובביטחון הלאומי.
  • סוגיות בהגנת הסייבר: הכרת ההיבטים המרכזיים בעיסוק בהגנת סייבר בדגש על הכנת הארגון לאירוע סייבר וניהול משברים.
  • החיבור בין המודיעין לעולם הסייבר שהנו בעל השפעה רבה על שני העולמות.
  • היכרות עם סוגיות פרקטיות: למשל, היבטי פיקוד וניהול הרלבנטיים גם לתחום הסייבר, תכנון רכיבי מענה לאתגר הסייבר, התמודדות עם משברים ומחקר מודיעיני לצרכיי הגנת הסייבר. 

 

התכנית והמגמה יאפשרו לסטודנטים לשלב את היבטי הסייבר בתפקידיהם בארגונים ולהוביל רכיבים מתהליכי ההגנה, ההיערכות לאירוע וההתמודדות עם משברים בתחום הסייבר.

מתכונת הלימודים בשנה אחת מותאמת גם לאנשים עובדים: יומיים בשבוע - בימי שלישי ושישי. בוגרי התכנית בציונים מתאימים יכולים להמשיך לתואר שלישי, לאחר השלמות מתאימות.

 

משך הלימודים

שנה אקדמית אחת.

הלימודים יתקיימו בימי שלישי בין השעות 14:00-22:00 ובימי שישי 8:00-14:00

תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 76 ומעלה ממוסד אקדמי מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ולא על-ידי מוסד אקדמי בו התואר מוכר לצורך שכר בלבד.

על המועמדים להגיש את מועמדותם לביה"ס ללימודים מתקדמים – תואר שני, בצירוף המסמכים הנדרשים בקישור המצ"ב: https://www1.biu.ac.il/registration

המחלקה תבדוק את הרקע הלימודי של המועמדים ותחייב קורסי השלמה במידת הצורך.

השלמות

סטודנטים שלא למדו תואר ראשון במדעי המדינה, ידרשו לקורסי השלמה מקוונים אשר ילמדו בסמסטר א'. על הסטודנט לעמוד בציון ממוצע של 72 בקורסי ההשלמה.

קורסי השלמה

מבוא למדעי המדינה (2 ש"ש)

מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים (2 ש"ש)       

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המל"ג ל - 200% (פרטים בהוראות ההרשמה).

לכל סטודנט תעריף שונה. שכר הלימוד נקבע לפי שעות הלימוד (לדוגמא: השלמות, לימודי יהדות) כלומר, התעריף שונה מסטודנט לסטודנט.

 

חובות נוספים

לימודי יסוד ביהדות

בוגרי בר-אילן יהיו חייבים בקורס יהדות אחד (2 ש"ש) ומי שאינם בוגרי בר-אילן יהיו חייבים  בשני קורסי יהדות (4 ש"ש).

אנגלית

החל משנה"ל תשע"ח ניתן פטור מחובת האנגלית לתלמידי מסלול ב' – ללא תזה.

פטור מקורסים

סטודנטים שלמדו קורסים במסגרת תואר שני במוסדות אקדמיים מוכרים יוכלו להגיש בקשה לביה"ס ללימודים מתקדמים – תואר שני לקבלת פטור.

בחינות

בכל הקורסים יש חובת בחינה/עבודה

 

יועץ אקדמי - דר' נחשון פרז 

מרכזת פרויקטים- גב' אורה ברונשטיין- גורלי

מתאמת לענייני סטודנטים- גב' ליאורה טלר

טלפון:  03-5318578

מייל:    projects.politics@biu.ac.il

 

* כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.