בהצלחה בבחינות וחופשת סמסטר נעימה!

שלחו לחבר

המחלקה למדעי המדינה מאחלת לכלל הסטודנטים שלה 

בהצלחה בבחינות וחופשת סמסטר נעימה! 

תאריך עדכון אחרון : 27/01/2021