שלחו לחבר

חד חוגי במגמת מנהל ומדיניות ציבורית

תיאור המגמה

המחלקה למדעי המדינה שמחה להודיע על פתיחתה בתשפ״ב של מגמת לימוד חדשה בנושא "מינהל ומדיניות ציבורית" לתואר ראשון חד-חוגי. המגמה תהיה פתוחה לתלמידים ראויים המעוניינים ללמוד תואר ראשון במדעי המדינה עם התמחות במינהל ומדיניות ציבורית.

מטרת המגמה להבין תהליכים בסיסיים בקביעת המדיניות הציבורית בישראל ובמקומות נוספים בעולם  ולהכיר ולהבין את עבודת המנהל הציבורי (משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, גופי הסמך השונים). הפעולות הנעשות במנהל הציבורי ותהליכי קביעת המדיניות בגופים אלו משפיעים על רווחת הציבור ונוגעים לחיי היומיום של האזרחים. לפיכך ישנה חשיבות רבה בהבנתם. בלימודים במגמה יושם דגש על שאלות הנוגעות ליחסים בין הדרג המקצועי לדרג הפוליטי, האתגרים עמם מתמודדת הבירוקרטיה והקשיים עמם מתמודד הציבור מול הבירוקרטיה, כיצד מתקבלות החלטות מדיניות והיכן? מי הם הגורמים המקדמים שינויי מדיניות ומי הם אלו הבולמים אותם? מה תפקידה של התקשורת ושל המפלגות בקביעת המדיניות ובאיזו מידה מקבלי ההחלטות מתייחסים לרחשי לב הציבור בבואם לקבל החלטות. 

הלימודים במגמה יעניקו לסטודנטים כלים להבין את המדיניות הציבורית ואת עבודת המנהל הציבורי וילמדו אותם לצרוך מחקרים ונתונים בצורה מושכלת. מיומנויות אלו חשובות לאלו אשר מתעדים להשתלב בפעילות המינהל הציבורי על רכיביו השונים ואמורים לעסוק באופן שוטף בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומי מדיניות שונים. התוכנית מתאימה גם לאלו המתעדים להשתלב במגזר השלישי ולעסוק בקידום פרויקטים חברתיים ציבוריים בשיתוף עם משרדי הממשלה או לפעול מול מקבלי ההחלטות על מנת לקדם סוגיות ציבוריות שונות על סדר היום.

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון:

  1. תעודת בגרות מלאה בממוצע 85
  2. ציון פסיכומטרי 560  (SAT 1120)

מועמדים ללא ציון פסיכומטרי:

  1. תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 98.
  2. מבחן אמי"ר או אמיר"ם (מבחן מיון באנגלית)

תכנית הלימודים: 

תכנית הלימודים בתואר ראשון מתפרשת על פני 3 שנים והסטודנטים נדרשים למכסת שעות של: 128 נ"ז (64 ש"ש) על פי החלוקה הבאה:

94 נ"ז (47 ש"ש) –  מדעי המדינה חד חוגי

20 נ"ז (10 ש"ש) – לימודי יסוד ביהדות

14 נ"ז (7ש"ש) – קורסים כלליים

סה"כ 128 נ"ז (64 ש"ש)

תכנית הלימודים המוצעת תפתח בשנת תשפ״ב והיא לשנתיים קלנדריות מלאות (6 סמסטרים), ובמסגרת זו הסטודנטים ילמדו מכסת שעות של: 120 נ"ז (60 ש"ש) (בהפחתה של 8 נ״ז/4 ש״ש) על פי החלוקה הבאה:

94 נ"ז (47 ש"ש) –  מדעי המדינה חד חוגי

20 נ"ז (10 ש"ש) – לימודי יסוד ביהדות

6 נ"ז (3 ש"ש) – קורסים כלליים

*סטודנטים שלמדו במכינה יקבלו פטור מקורסים כלליים בהיקף של 6 נ"ז (3 ש"ש)

סה"כ 120 נ"ז (60 ש"ש)

הערה: סטודנט שלא יסיים את החובות והדרישות בשנתיים הקלנדריות יידרש להשלים 8 נ"ז (4 ש"ש) על מנת להגיע למכסת השעות הנדרשת לתואר ראשון (ראה לעיל)

לצפייה בתכנית הלימודים לשנת תשפ"ב

אנגלית:

על הסטודנט להירשם באופן עצמאי לקורסי אנגלית על פי רמתו האישית מול המחלקה לאנגלית, (קורסי האנגלית יתקיימו בנפרד מימי הלימוד שנקבעו למגמה) או בכל אוניברסיטה אחרת המוכרת על ידי אוניברסיטת בר אילן.

ימי הלימוד יתקיימו בימים רביעי בין השעות 8:00 – 22:00 ובשישי בין השעות 8:00-14:00.

תהליך הקבלה לתואר ראשון לאלה שאינם עומדים בקריטריונים לעיל

הקבלה ללימודי תואר ראשון במדעי המדינה מותנית בעמידה בתנאי מכינה שתתקיים למועמדים כדלקמן:

סיום לימודי המכינה בממוצע כללי של 76 ומעלה וציון 185 במבחן אמי"ר או ציון 85 במבחן אמיר"ם (אנגלית).

*המכינה אמורה להתקיים בשלהי סמסטר ב׳ תשפ"א. בכל שאלה בנוגע ללימודי המכינה, יש ליצור קשר עם גב' תהילה ינאי – מימון.

דף מידע – מכינה – מדעי המדינה

עם סיום המכינה ועמידה בכל הדרישות, כל סטודנט יבצע באופן עצמאי רישום אינטרנטי לאוניברסיטה ללימודי תואר ראשון במדעי המדינה –  חד-חוגי (כרוך בתשלום דמי רישום)

שנה אקדמית מלאה כוללת שלושה סמסטרים: א׳, ב׳ וקיץ-ג׳. הלימודים יפתחו בתחילת שנת הלימודים תשפ״ב ויסתיימו בסמסטר ג' (קיץ) בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ג (סה"כ 6 סמסטרים כמפורט לעיל, לא כולל המכינה).

הזכאות לתואר היא בתנאי שהתלמידים יסיימו בהצלחה את כל החובות והדרישות האקדמיות של המחלקה והאוניברסיטה (כולל תשלומים).

*מספר המקומות מוגבל

רישום לתואר ראשון

שכר לימוד

325% שכר לימוד אוניברסיטאי (לא כולל קורסי אנגלית).

 

לאחר הקבלה למדעי המדינה במסלול חד חוגי, כל סטודנט יוכל לבצע רישום לקורסים  בחלון הזמן שיינתן ע"י מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ).

הרישום לכלל הקורסים בתואר ראשון  (מדעי המדינה, יסוד, אנגלית, כללי) יעשה באופן עצמאי דרך מערכת האינבר – רישום אינטרנטי.

האחריות על ביצוע הרישום לקורסים במערכת האינבר היא על הסטודנט בלבד.

בחינות :

 מועדי הבחינות בהתאם ללוחות הזמנים שיקבע ע"י מדור בחינות.

החובות והדרישות במחלקה למדעי המדינה:

A. Bמדעי המדינה –חד חוגי – 94 נ"ז (47 ש"ש)

קורסי חובה

היסטוריה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש:  1500-2000

מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

סטטיסטיקה ושימושי מחשב + תרגיל  

שיטות מחקר ושימושי מחשב + תרגיל

תולדות המחשבה המדינית

הדרכה ביבליוגרפית

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל

אידיאולוגיות מודרניות

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

קורסי בחירה

 אשר יינתנו ע"פ מגמת הלימודים

סמינריונים

 אשר יינתנו ע"פ  מגמת הלימודים

**ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

עלות המכינה:

מכינה- 5,500 ₪

דמי רישום למכינה 234 ₪

שכ"ל לתואר ראשון:

גובה שכ"ל לשנתיים קלנדריות כולל קיץ סה"כ 325% (לא כולל אנגלית).

שכר לימוד אינו כולל את התשלומים הנלווים שנגבים ע"י האוניברסיטה (דמי אבטחה, רווחה, ארגון – התאחדות הסטודנטים) התשלומים הנלווים צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים כל 15 לחודש.

מדור שכר לימוד

תאריך עדכון אחרון : 08/04/2021