חד חוגי מדעי המדינה במגמת מנהל ומדיניות ציבורית

הלימודים במחלקה למדעי המדינה באים להעשיר את ידיעתו והבנתו של התלמיד בנושאים הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים. הלימודים כוללים מגוון של קורסים בתחומי הממשל, יחסים בינלאומיים, מחשבה מדינית, מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, פוליטיקה ישראלית, אסטרטגיה וביטחון לאומי. 

התכנית מתפרשת על  פני שנתיים קלנדריות (6 סמסמטרים). 

תיאור המסלול:

המחלקה למדעי המדינה שמחה להודיע על פתיחת מגמת לימוד חדשה בתשפ״ג בנושא: מינהל ומדיניות ציבורית לתואר ראשון חד-חוגי. המגמה תהיה פתוחה לתלמידים ראויים המעוניינים ללמוד תואר ראשון במדעי המדינה עם התמחות במינהל ומדיניות ציבורית.

בלימודי המגמה ילמדו התלמידים כיצד להבין תהליכים בסיסיים בקביעת המדיניות הציבורית בישראל ובמקומות נוספים בעולם  ולהכיר ולהבין את עבודת המינהל הציבורי (משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, גופי הסמך השונים). הפעולות הנעשות במינהל הציבורי ותהליכי קביעת המדיניות בגופים אלו משפיעים על רווחת הציבור ונוגעים לחיי היומיום של האזרחים.

לפיכך ישנה חשיבות רבה בהבנתם, יושם דגש על שאלות הנוגעות ליחסים בין הדרג המקצועי לדרג הפוליטי, האתגרים עמם מתמודדת הבירוקרטיה והקשיים עמם מתמודד הציבור מול הבירוקרטיה, כיצד מתקבלות החלטות מדיניות והיכן? מי הם הגורמים המקדמים שינויי מדיניות ומי הם אלו הבולמים אותם? מה תפקידה של התקשורת ושל המפלגות בקביעת המדיניות ובאיזו מידה מקבלי ההחלטות מתייחסים לרחשי לב הציבור בבואם לקבל החלטות. 

כמו כן הלימודים יעניקו לתלמידים כלים להבין את המדיניות הציבורית ואת עבודת המינהל הציבורי וילמדו אותם לצרוך מחקרים ונתונים בצורה מושכלת. מיומנויות אלו חשובות לאלו אשר מתעדים להשתלב בפעילות המינהל הציבורי על רכיביו השונים ואמורים לעסוק באופן שוטף בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומי מדיניות שונים. התוכנית מתאימה גם לתלמידיo המתעדים להשתלב במגזר השלישי ולעסוק בקידום פרויקטים חברתיים ציבוריים בשיתוף עם משרדי הממשלה או לפעול מול מקבלי ההחלטות על מנת לקדם סוגיות ציבוריות שונות על סדר היום.

תנאי הקבלה לתואר ראשון: 

למועמדים שיש ציון בבחינה הפסיכומטרית:

  1. תעודת בגרות מלאה בממוצע 85
  2. ציון פסיכומטרי 560 (SAT 1120)

מועמדים ללא ציון פסיכומטרי:

  1. תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 98.
  2. מבחן אמיר או אמירם.
תנאי קבלה לעולים – בעלי תעודת בגרות מחו"ל

תכניות לימודים מפורטות לפי שנים: 

שנת הלימודים הראשונה תכנית הלימודים
תשפג לצפייה

* התכנית נתונה לשינויים

*פתיחת המגמה מותנית בכמות הנרשמים.